ထိပ်တန်း 10 သြဇာအဆင့် (ဗမာ)

3.67M
33.83M
155
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
3.57M
51.67M
1.18K
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
3.32M
61.12M
1.31K
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
3.32M
36.07M
931
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
3.24M
38.32M
1.37K
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
3.07M
18.43M
240
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
2.94M
26.56M
463
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
2.88M
43.66M
663
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
2.86M
31.99M
715
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ
2.86M
42.82M
1.26K
MM
နောက်လိုက်များ
ကြိုက်တယ်
ဗွီဒီယိုများ

ထိပ်တန်းဗီဒီယို ၁၀ ခု (ဗမာ)

P'May Sar 🧀
😜#michelllatt
8.98M
959.87K
10.68%
6.72K
2.95K
2.34K
Love you ❣️😘
5.63M
755.21K
13.4%
37.04K
15.27K
7.94K
P'May Sar 🧀
ผิดด้าน wrong side 🤣#michelllatt
5.78M
734.69K
12.72%
1.3K
2.18K
1.33K
Rarrr......
6.94M
672.22K
9.68%
10.36K
5.02K
3.46K
Don't touch my Lesley🥰 Game ID - 286729485 Server ID - 9482 @mlbbtopcreation #mobilelegends #mlbbcreatorcamp #GusionAndLesley #mccGusionLesley_mm
5.22M
657.21K
12.59%
577
10.15K
18.25K
#fyp #wwe #azhar8424 #azhar8426 #golberg #bobbylashley
7.07M
585.71K
8.29%
4.87K
2.53K
1.15K
💦ATOM🐦
အလွမ်းပြေလေး😊
3.73M
498.28K
13.35%
60.29K
4.72K
4.44K
ChoMar (အေနာ)
😂😂😂😂😂
4.16M
496.01K
11.94%
1.09K
5.72K
16.18K
#aesthetic #fypシ #lyrics
2.63M
478.43K
18.19%
47.97K
710
39.27K
🦐🦐🦐🦐 စားပါအုန်း 😂😂
4.45M
450.38K
10.12%
6.98K
2.58K
1.49K

ထိပ်ဆုံး 10 ဇယားကွက် (ဗမာ)

1.58K
7.43M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
183
4.7M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
118
3.53M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
78
3.37M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
448
3.27M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
167
2.51M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
640
2.4M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
898
2.14M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
162
1.98M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ
681
1.19M
ပူ
ဗွီဒီယိုများ

ထိပ်တန်း 10 Hashtags အဆင့် (ဗမာ)

2340.38B
1.42B
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
16732.07B
1.42B
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
11852.31B
1.12B
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
7669.28B
864.11M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
4581.37B
506.65M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
5628.72B
489.13M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
2308.1B
302.5M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
349.38B
211.26M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
870.49B
190.47M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
2112.97B
183.67M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ

ထိပ်တန်း 10 သက်ရောက်မှုအဆင့် (ဗမာ)

653.44B
265.07M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
89.31B
77.72M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
223.21B
60.71M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
82.1B
44.72M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
24.5B
31.37M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
50.46B
27.29M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
7.52B
26.88M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
627.34M
14.22M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
4.63B
13.4M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ
10.31B
9.63M
မြင်ကွင်းများ
ဗွီဒီယိုများ